Startsida > Alla kan surfa

surfplatta_ill-flyer_cmyk

Alla kan surfa – lär dig surfa på mobil och surfplatta

Du kan ladda ner studiematerial längre ner på sidan!

Intresset för att kunna använda surfplatta och smartphone har blivit större och större, både som nöje och som stöd och hjälp i vardagen. För att komma igång kan det behövas en förenklad manual med steg-för-steginstruktioner.

Studiematerialet Alla kan surfa är medvetet utformat på ett grundläggande, strukturerat och enkelt sätt och är tänkt att användas i en studiecirkel. Den nya kunskapen kan där provas och diskuteras med andra deltagare. Cirkelledaren kan svara på frågor och hjälpa deltagarna att använda sin surfplatta och smartphone efter sina egna förmågor, önskemål och prioriteringar.

Lär dig surfa steg-för-steg, några exempel:

  • Läsa och skicka e-post och meddelande
  • Fotografera
  • Använd kalender och påminnelser
  • Håll kontakt med vänner genom sociala
    medier som Facebook och Skype
  • Använda kartor och söka resvägar

Studiematerialet Alla kan surfa har tagits fram i samarbete mellan Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Myndigheten för delaktighet.

Nya, omarbetade material i september 2015

Viss uppdatering av innehållet i studiematerialen har gjorts och alla anvisningar för cirkelledarna finns nu i studiehandledningen. Nu finns också separata studiehandledningar för Surfplatta (iPad/Android) resp Smartphone (iPhone/Android).

Särskilda versioner av studiehandledningar finns för cirkelledare som leder cirklar för deltagare med demenssjukdom i tidigt skede. Där rekommenderas att anhöriga, eller de som vill ha mer fördjupning, även laddar ner studiehandledningarna eftersom de innehåller mer fakta och teknik.

Material som ingår i Alla kan surfa-paketet

Smartphone

Surfplatta

Iphone Ipad
Android smartphone Android surfplatta
Studiehandledning smartphone Studiehandledning surfplatta
Studiehandledning smartphone Demens Studiehandledning surfplatta Demens

Alla materialen kan laddas ned utan kostnad.

Upplysningar får du av:

Ann-Christine Bard-Sandström
anki@sv.se
mobil nr: 070-364 42 50